Tevékenységek

 • a 72//2013 (VIII. 27.) kormányrendeletben felsorolt hulladékok teljes körének szállítása, gyűjtése, kereskedelme;
 • egyes hulladékok előkezelése, a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő végleges ártalmatlanítása;
 • veszélyes hulladék-gyűjtőhelyek tervezése;
 • komplex hulladékgazdálkodás
 • a hatályos környezetvédelmi előírásoknak megfelelő gyűjtőhely(ek), gyűjtési módok és nyilvántartási rendszerek kialakításában való közreműködés
 • hulladékadminisztrációs szolgáltatások (engedély kérelmek, jelentések, bevallások)
 • veszélyes hulladék gyűjtéséhez gyűjtőedények (ADR minősítésű zsák, 200 l-es fémhordó, IBC- tartály, konténer) biztosítása
 • az ADR előírásainak megfelelő bárca és írásbeli utasítás, valamint a veszélyes hulladékok szállításához szükséges „SZ” kísérőlapok biztosítása
 • technológiák, tevékenységek teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata
 • környezetvédelmi teljesítményértékelés,
 • környezetvédelmi állapotfelmérés: környezet szennyezés feltárása, lehatárolása, kárelhárítási terv készítése, kárelhárítás kivitelezése
 • környezetvédelmi engedélyeztetési eljárások bonyolítása
 • települési környezetvédelmi programok készítése,
 • települési és gazdálkodói hulladékgazdálkodási tervek készítése
 • környezetvédelmi szaktanácsadás, szakértői tevékenység
 • (levegőtisztaság-védelem, zaj- és rezgésvédelem, vízminőség-, talajvédelem és hulladékgazdálkodás területén)