Veszélyes hulladék szállítás, kezelés, ártalmatlanítás

A veszélyes hulladék szakszerű kezelése, szállítása és ártalmatlanítása kiemelten fontos a környezet és az egészség védelme érdekében.

Mi is az a veszélyes hulladék? A veszélyes hulladék szakszerű és értő kezelése elengedhetetlen. Amennyiben az ön cége veszélyes hulladékot eredményező tevékenységet folytat vagy veszélyes hulladékkal kapcsolatos munkát végez, mindenképp biztosítsa a veszélyes hulladék elszállítás lehető legbiztonságosabb módját. A TERRA-LINE KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. a hulladékgazdálkodási törvénynek és az EUszabályozásnak is maximálisan megfelel. Veszélyes hulladéknak minősül minden olyan anyagot vagy összetevőt tartalmazó hulladék, amely eredete, összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a környezetre kockázatot jelent. Ezen belül veszélyes hulladék az, ami rendelkezik az alább felsorolt veszélyességi jellemzők közül eggyel vagy többel, illetve ilyen anyagokat vagy összetevőket tartalmaz.

A veszélyességi jellemzőket a hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény HP betűvel és egy sorszámmal jelöli:

HP1 Robbanásveszélyes

HP2 Oxidáló

HP3 Tűzveszélyes

HP4 Irritáló – bőrirritáció és szemkárosodás

HP5 Célszervi toxicitás (STOT)/aspirációs toxicitás

HP6 Akut toxicitás

HP7 Rákkeltő (karcinogén)

HP8 Maró

HP9 Fertőző

HP10 Reprodukciót (szaporodást) károsító

HP11 Mutagén

HP12 Akut mérgező gázokat fejlesztő

HP13 Érzékenységet okozó

HP14 Környezetre veszélyes (ökotoxikus)

HP15 Olyan hulladék, amely képes a HP 1-14-ben felsorolt olyan veszélyességi tulajdonságot mutatni, amellyel az eredeti hulladék nem rendelkezik.

Szállítás: A veszélyes hulladékokat csak engedélyezett szállítóeszközökkel szállíthatja, amelyek megfelelnek a szállítási előírásoknak. A hulladékot megfelelő kezelőközpontokba vagy lerakókba kell szállítani, ahol biztonságosan és környezetbarát módon kezelik őket.

Ártalmatlanítás: A veszélyes hulladékokat megfelelően kell ártalmatlanítani. Ez lehet például a hulladék újrahasznosítása, elégetése vagy más módon történő kezelése. Fontos, hogy ezt szakemberek végezzék, akik ismerik a megfelelő eljárásokat és előírásokat.

Fontos megjegyezni, hogy a TERRA-LINE KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. minden ide vontkozó tövénynek és szabályozásnak megfelel.